Inauguracja obchodów w Wierzenicy

Nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, 16 marca 2014 roku mszą św. o godzinie 11.00 w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy, zainaugurował obchody 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego. Msza św. celebrowana była w kilka dni po, przypadającej 12 marca, 120. rocznicy śmierci hrabiego Augusta. Ks. Przemysław Kompf powitał dostojnego celebransa, członków Komitetu Obchodów i grono gości, którym drogie jest imię wielkiego Polaka – Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Reprezentowali oni władze różnego szczebla i szereg instytucji. Byli wśród nich: Bożena Szydłowska – posłanka na Sejm RP, Mieczysław Ferenc Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu – Marek Lis – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu, Anna Tomicka – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Dariusz Szmyt – Burmistrz Miasta Luboń, Marian Szkudlarek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu, Małgorzata Machalska – reprezentująca Radę Miasta Luboń, Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Krzysztof Moliński – Prezes Forum Lubońskiego im. Augusta hr. Cieszkowskiego, Mieczysław Kasprzyk – nadleśniczy Nadleśnictwa Babki. Oprawę wokalną uroczystości zapewniał Chór Kameralny Pro Academica przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Splendoru dodawały poczty sztandarowe. Ks. P. Kompf po wkrótce nawiązał do postaci hrabiego Augusta. Więcej na ten temat mówił abp S. Gądecki. Przypomniał podstawowe wiadomości z jego życiorysu oraz dokonania, szczególnie akcentując te, związane z nauką i sprawą narodową w Wielkopolsce. Ukłonem w stronę obecnych były słowa Arcybiskupa, dotyczące życiorysu Cieszkowskiego: wszyscy tu lepiej znają go ode mnie, a zwłaszcza mieszkańcy Wierzenicy. Następnie nawiązując do ewangelii, mówił o przemyśleniach Augusta Cieszkowskiego dotyczących przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przedstawił je przystępnym językiem: jako epoki uczucia, myśli, czynu, w tym cytując słowa z Przedświtu Zygmunta Krasińskiego. Na końcu zwrócił uwagę na szczególny tragizm tego, że w tym samym 1848 roku ukazały się: Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego oraz Manifest komunistyczny Karola Marksa. Po mszy św. burmistrz Swarzędza A. Tomicka serdecznie pogratulowała, w imieniu całej swarzędzkiej rodziny samorządowej, ks. Arcybiskupowi wyboru na funkcję przewodniczącego KEP i życzyła owocnej pracy na tym zaszczytnym stanowisku. Następnie, w imieniu Komitetu Obchodów przedstawiła już zrealizowane, jak i te planowane zamierzenia związane z rocznicą. W dalszej kolejności przedstawiciele parafian w imieniu całej wspólnoty podziękowali dostojnemu gościowi za przybycie i sprawowanie eucharystii. Arcybiskup S. Gądecki odwzajemnił się podziękowaniami dla wszystkich. Uczestniczącym we mszy rocznicowej umożliwiono zejście do krypty rodu Cieszkowskich, a także obejrzenie okolicznościowej wystawy prezentującej życie i działalność Augusta Cieszkowskiego. Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie. Pytano o prezentowane miejsca, sposób uzyskania nierzadko unikalnych materiałów, o jej autorów. Przedstawiciele różnych środowisk interesowali się możliwościami prezentacji wystawy u siebie. Na chętnych czekały wydawnictwa związane z parafią i jej duszpasterzem. Miłym zakończeniem inauguracji obchodów 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego była wizyta w Dworze Wierzenica, gdzie gości podjęto poczęstunkiem. Właściciele odrestaurowanej siedziby rodu Cieszkowskich - państwo Kundzewiczowie – oprowadzili po swoich włościach oraz opowiedzieli o dziejach tego wyjątkowego miejsca.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

Komitet Organizacyjny

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ks. Przemysław Kompf

Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Ewa J. Buczyńska

redakcja „Wierzeniczeń”

Włodzimierz Buczyński

redakcja „Wierzeniczeń”

Grażyna Dominikowska

redakcja „Wierzeniczeń”

Maciej Dominikowski

redakcja „Wierzeniczeń”

Irena Prokop

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego

Lucyna Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Zbigniew Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Witold Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Marek Lis

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza Lubonia

Małgorzata Machalska

Radna Rady Miasta Luboń

Grzegorz Skrzypczak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Anna Zielińska-Krybus

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ewa Strycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Beker

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stanisław Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Moliński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”

Andrzej Gulczyński

Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Leszek Lesiczka

Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

Ewa Idziak

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Teresa Zygmanowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu