Sesja Rady Powiatu Poznańskiego

We wtorek, 18 marca 2014 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Poznaniu. Pierwsza jej części miała uroczysty charakter. Na początku Wicestarosta Tomasz Łubiński przedstawił krótko postać Augusta hr. Cieszkowskiego. Następnie chór Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu odśpiewał hymn szkoły. Śpiewane przez dzieci słowa równolegle można było przeczytać na tle fotografii z życia szkoły. Dalej była prezentacja jego postaci w wykonaniu Sandry Bocian z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Słowa i obrazy pozwalały prześledzić koleje życia i wędrówek Cieszkowskiego na ziemiach polskich i po Europie. Zwieńczeniem wystąpień przedstawiających postać hrabiego Augusta była rozmowa redaktora Jacka Hałasika i znanego publicysty doktora Marka Rezlera. W niezwykle merytoryczny sposób uświadamiała ona dlaczego ten tak bardzo zasłużony i skromny Wielkopolanin z wyboru i zasług z takim trudem przebija się do dzisiejszej świadomości historycznej. Po tych wystąpieniach radni przyjęli przez aklamację Stanowisko Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego, w brzmieniu: W związku z przypadającym właśnie jubileuszem 200-lecia urodzin twórcy ideowych podstaw pracy organicznej, społecznika, działacza politycznego, Rada Powiatu w Poznaniu ogłasza rok 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego. Pragniemy w ten sposób oddać hołd jednemu z najwybitniejszych Wielkopolan XIX wieku, człowiekowi mającemu nieocenione zasługi tak dla kraju, jak i Wielkopolski. Rok Augusta Cieszkowskiego pozwoli nie tylko przybliżyć współczesnym jego sylwetkę, ale pokazać, że jego dziedzictwo stanowi trwały element naszej tożsamości. Wytrwałość, z jaką wcielał w życie swoje ideały, stała się skutecznym narzędziem sprzeciwu wobec polityki zaborcy, sprawiła też, że hrabia z Wierzenicy trwale zapisał się w historii Polski i regionu. Ustanawiając rok 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego pragniemy pielęgnować jego pamięć oraz dać wyraz wierności wartościom, które składają się na szeroko rozumiany wielkopolski etos, będący podstawą życia publicznego, społecznego i gospodarczego w powiecie poznańskim. Na kończenie tej części sesji Piotr Burdajewicz – przewodniczący Rady podziękował Markowi Lisowi – jej wiceprzewodniczącemu za wytrwałe działania związane z taką forma uczczenia Augusta Cieszkowskiego. Wśród gości obecnych na sesji znaleźli się: Anna Tomicka – burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek – przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu, Barbara Czachura – wiceprzewodnicząca RM, Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy reprezentujący redakcję „Wierzeniczeń”, Irena Prokop – prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego, Lucyna i Zbigniew Kundzewiczowie – Dwór Wierzenica, Antoni Kobza – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. Było też po kilkoro przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z prorektor Moniką Kozłowską, Ewą Strycką z „Wieści Akademickich” i Lubonia z wiceburmistrzem Rafałem Markiem, radną Małgorzatą Machalską. Osoby uczestniczące w sesji mogły obejrzeć wystawę poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu, która z Wierzenicy trafiła na ulicę Jackowskiego w Poznaniu. M. Lis zachęcał do zapoznania się z nią w towarzystwie jej autorów. Uprzednio T. Łubiński podkreślił, że powstała ona za sprawą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wierzonce. Henryk Błachnio oraz niżej podpisani jako autorzy wystawy odpowiadali na liczne pytania z nią związane. Reprezentanci kolejnych gmin interesowali się możliwością jej prezentacji u siebie.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

Komitet Organizacyjny

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ks. Przemysław Kompf

Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Ewa J. Buczyńska

redakcja „Wierzeniczeń”

Włodzimierz Buczyński

redakcja „Wierzeniczeń”

Grażyna Dominikowska

redakcja „Wierzeniczeń”

Maciej Dominikowski

redakcja „Wierzeniczeń”

Irena Prokop

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego

Lucyna Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Zbigniew Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Witold Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Marek Lis

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza Lubonia

Małgorzata Machalska

Radna Rady Miasta Luboń

Grzegorz Skrzypczak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Anna Zielińska-Krybus

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ewa Strycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Beker

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stanisław Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Moliński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”

Andrzej Gulczyński

Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Leszek Lesiczka

Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

Ewa Idziak

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Teresa Zygmanowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu