Samochodami do Wierzenicy

W ramach Józefinek – Święta Patrona Swarzędza, Miasto i Gmina Swarzędz zaprosiły 2 maja 2014 roku na Rodzinny Turystyczny Rajd Samochodowy „Jedziemy do Augusta Cieszkowskiego”. Jego uczestnicy wyruszali ze Swarzędza. Deszczowa i chłodna pogoda nie zniechęciła uczestników. Według oficjalnych wyników rajdu zostało sklasyfikowanych 41 załóg (ilość chętnych do wzięcia udziału była znacznie większa), które tworzyło blisko 130 osób. W Wierzenicy rajdowcy zwiedzali kościół św. Mikołaja oprowadzani przez ks. Przemysława Kompfa. Przed kościołem, pod chmurką, mogli obejrzeć wystawę przygotowaną na jubileusz 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Zapoznawaliśmy turystów z zawartością plansz. Pod wiatą na uczestników rajdu czekał gorący posiłek. Zwycięzcy otrzymywali nagrody od sponsorów i upominki od Gminy Swarzędz, którą reprezentował jej sekretarz, Robert Ostafiński-Bodler.

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

Komitet Organizacyjny

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ks. Przemysław Kompf

Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Ewa J. Buczyńska

redakcja „Wierzeniczeń”

Włodzimierz Buczyński

redakcja „Wierzeniczeń”

Grażyna Dominikowska

redakcja „Wierzeniczeń”

Maciej Dominikowski

redakcja „Wierzeniczeń”

Irena Prokop

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego

Lucyna Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Zbigniew Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Witold Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Marek Lis

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza Lubonia

Małgorzata Machalska

Radna Rady Miasta Luboń

Grzegorz Skrzypczak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Anna Zielińska-Krybus

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ewa Strycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Beker

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stanisław Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Moliński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”

Andrzej Gulczyński

Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Leszek Lesiczka

Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

Ewa Idziak

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Teresa Zygmanowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu