Inauguracja obchodów w Wierzenicy

3 maja zakończyło się tradycyjne czuwanie modlitewne z Maryją Matką Wierzenicką, a mszą o 11.00. rozpoczęła się główna uroczystość odpustowa. W jej trakcie w imieniu zespołu redakcyjnego „Wierzeniczeń” i zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego Ewa J. Buczyńska przedstawiła laudację ósmego laureata wyróżnienia „Przyjaciel Wierzenicy”. Został nim profesor Zbigniew Kundzewicz, za tę szaloną decyzję zakupu dworku Cieszkowskich, za wszystkie prace przy nim i wokół niego zrobione. Tym samym - za uratowanie i przywrócenie do życia cząstki narodowego dziedzictwa i spuścizny po wielkim Polaku jakim był August hr. Cieszkowski. Laureat z rąk Macieja Dominikowskiego – redaktora odpowiedzialnego „Wierzeniczeń” otrzymał drewnianą statuetkę św. Mikołaja. Wyraźnie wzruszony dziękując powiedział: jest to szczególne miejsce i szczególna chwila. Jestem przyjacielem Wierzenicy jak wielu tutaj obecnych. Zapowiedział też, że 13 i 14 września dwór będzie otwarty dla odwiedzających. Grono osób uhonorowanych wyróżnieniem „Przyjaciel Wierzenicy” było podczas tej mszy bardzo liczne: Stanisław Witecki, Jacek Wojciechowski, rodzina Kazimierza Okupnika, Marek Krygier, Magdalena i Jacek Gorczycowie. Po zakończeniu liturgii pod wiatą odbył się rodzinny festyn. O strawę duchową podczas jego trwania zadbały przybyła w pełnym składzie, z mażoretkami wykonującymi układy choreograficzne, Orkiestra Dęta ze Swarzędza i zespół muzyczny wspólnoty Odnowy w Duchu Św. z Naramowic. W trakcie agapy ks. P. Kompf poświęcił i dokonał oficjalnego otwarcia wiaty. Dzieci korzystały z już czynnej części przeznaczonego dla nich ogródka zabaw w sąsiedztwie wiaty.

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

Komitet Organizacyjny

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Agata Kubacka

II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

ks. Przemysław Kompf

Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Ewa J. Buczyńska

redakcja „Wierzeniczeń”

Włodzimierz Buczyński

redakcja „Wierzeniczeń”

Grażyna Dominikowska

redakcja „Wierzeniczeń”

Maciej Dominikowski

redakcja „Wierzeniczeń”

Irena Prokop

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego

Lucyna Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Zbigniew Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Witold Kundzewicz

Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy

Marek Lis

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu

Rafał Marek

Zastępca Burmistrza Lubonia

Małgorzata Machalska

Radna Rady Miasta Luboń

Grzegorz Skrzypczak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Anna Zielińska-Krybus

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ewa Strycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cezary Beker

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stanisław Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Moliński

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego „Forum Lubońskie”

Andrzej Gulczyński

Prezes Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Leszek Lesiczka

Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

Ewa Idziak

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Teresa Zygmanowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu